Polityka prywatności aplikacji
Nasz Bank Junior:

 1. Aplikacja mobilna Nasz Bank Junior (Aplikacja) została przygotowana dla Klientów Banku Spółdzielczego (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja przeznaczona jest do: 
  • a) obsługi rachunków, kart i nauki podstaw bankowości dla osób poniżej 13 roku życia, posiadających PESEL, których przedstawicielem ustawowym jest posiadacz rachunku będący klientem Banku Spółdzielczego;
  • b) obsługi rachunków, kart i nauki podstaw bankowości dla osób poniżej 13 roku życia, posiadających PESEL oraz dokument tożsamości, których przedstawicielem ustawowym jest klient Banku Spółdzielczego;
  • c) obsługi Szkolnych Kas Oszczędzania również dla dzieci – uczniów szkół podstawowych, których przedstawiciel ustawowy nie jest Klientem Banku Spółdzielczego.
  • d) Aplikacja umożliwia obsługę rachunków osobom, które ukończyły 13 rok życia – do czasu jej dezaktywowania przez przedstawiciela ustawowego.
 1. Pobranie aplikacji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia aplikacji z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji. 
 1. Prawo do decydowania o korzystaniu z aplikacji Nasz Bank Junior ma: 
  • a) przedstawiciel ustawowy będący posiadaczem rachunku,
  • b) przedstawiciel ustawowy, który zawarł z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku w imieniu dziecka – małoletniego posiadacza rachunku,
  • c) w przypadku Szkolnych Kas Oszczędzania – nauczyciel – opiekun klasy

Dziecko jest jedynie użytkownikiem aplikacji.

  

 1. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne. 
 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym: 
  • a) przechowuje nazwę i dane adresowe Banku świadczącego usługę za pomocą Aplikacji;
  • b) przechowuje parametry Aplikacji wpisywane lub wskazane przez użytkownika w jej opcjach, takie jak nazwa użytkownika, wybrany wizerunek („avatar”), wybrany motyw kolorystyczny;
  • c) komunikuje się z systemami Banku, w którym przedstawiciel ustawowy lub szkoła dziecka prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione;
  • d) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
   • pamięci,
   • komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
   • aparatu fotograficznego – na potrzeby skanowania kodu QR.
 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu. 
 1. W wyniku zalogowania się  poprzez Aplikację Bank uzyskuje dostęp do danych dotyczących parametrów o których mowa w pkt. 5.b. 
 1. Dane związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji. 
 1. Brak zgody na niniejszą Politykę winien skutkować niezwłocznym odinstalowaniem Aplikacji z urządzenia mobilnego bądź nieinstalowaniem jej w pierwszej kolejności. 
 1. NOVUM zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie naszbankjunior.app/polityka-prywatnosci 
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.